اهمیت شناخت مزاج: انسان تا خصوصیات مزاجی خود را نشناسد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیحی برای زندگی داشته باشد. سلامتی و دستورالعمل‌های آن متکی به شناخت کافی از خود فرد است. بله، تعجب نکنید هر کسی به مصالح و روش‌های خاص ...
ادامه مطلب