عوارض فلوکستین – وقتی یک دارو تولید میشود و پروانه ی ساخت میگیرد ، به مرور زمان عوارض خواسته یا ناخواسته ی آن آپدیت و بروزرسانی میشود.بعضی از عوارض داروها ممکن است بسیار خطرناک باشند یا بعضی دیگر اصلا ...
ادامه مطلب