آب چغندر میتواند باعث کاهش فشار خون شود. به گزارش اسپادان سلامت ، به نقل از محققان موسسه دیابت و قلب بیکر(1) نوشیدن یک لیوان آب چغندر به راحتی میتواند فشارتان را تا حد مطلوب پایین بیاورد. محققان در ...
ادامه مطلب