مرض طاعون ، وحشت ، عجیب بودن سلامتی برای اروپاییان. در قرن 14 یک بیماری وحشتناک ، آسیا ، اروپا و افریقا را تبدیل به عزاخانه ای بزرگ کرد.مردم به این بیماری " مرگ سیاه " (طاعون ) میگفتند.این ...
ادامه مطلب