بهترين کارها و غذاها براي داشتن قلب و عروقي سالم با توجه به اينکه امروزه بيماريهاي مزمن از جمله بيماريهاي قلب و عروق گوي سبقت را از ديگر بيماريها ربوده تصميم گرفتم عادتها و  غذاهاي مفيد براي قلب را ...
ادامه مطلب