اهمیت آمیزش جنسی (سکس) آمیزش جنسی (سکس) : به طور حتم  آمیزش جنسی یکی از مهمترین فعالیتهای انسان در زندگی اش است.به طوری که امام رضا میفرمایند : سه چیز از سنت پیامبران است: عطر زدن، ناخن گرفتن و عمل ...
ادامه مطلب