اهمیت شناخت مزاج:
انسان تا خصوصیات مزاجی خود را نشناسد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیحی برای زندگی داشته باشد. سلامتی و دستورالعمل‌های آن متکی به شناخت کافی از خود فرد است. بله، تعجب نکنید هر کسی به مصالح و روش‌های خاص خود برای سلامتی و درمان و حتی شناخت پروردگار متعال نیاز دارد. هر فردی در موقع به دنیا آمدن با یک سری ویژگی‌های خاص به دنیا مي‌آید که به آنها طبع‌هاي سرشتي‌ (پایه) گفته مي‌شود که یکسری از خصوصیات ویژه از لحاظ شکل ظاهری، ترکیب صورت، هیکل، رنگ پوست و مو، رویش موها، نحوه عملکرد هر کدام از دستگاه‌های بدن (گوارش، قلب و...) و بسیاری از خصوصیات رفتاری افراد را شامل می‌شود که در طب سنتی این ویژگی‌ها را در چهار طبع صفراوی (گرم و خشک)، دموی (گرم وتر )، بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشکی ) قرار داده‌اند. هر کدام از اين طبع‌ها برآیند چهار کیفیت گرمی، سردی، خشکی و تری بوده که در وجود کل کائنات عالم و تک تک اعضاي تشکیل‌ دهنده بدن می‌باشد.

Copyright © Eshealth.ir | Coded by N.Shirian