برای سنجش مزاج خود تمام مراحل زیر را کامل کنید.سعی کنید به سوالات صادقانه پاسخ دهید.

مرحله 1

سؤالات سنجش گرمی اصلا تاحدی کاملا
1-اطرافیان وقتی با من دست میدهند میگویند دستانم گرم است
2-رنگ موهای تیره رنگ و غیر براق دارم
3-فصل زمستان را به خاطر خنکی اش دوست دارم
4ـ شانه های عریض و قفسه سینه فراخ و پهن دارم.
5ـ کارها را با سرعت و شتاب انجام می دهم.
6ـ سریع حرف می زنم و آدم پرحرفی هستم.
7ـ زود عصبانی می شوم.
8ـ فردی جسور و شجاع هستم.
9-پوستی تیره دارم

مرحله 2

سوالات سنجش سردی اصلا تاحدی کاملا
1ـ پوست بدنم سرد است و احساس سردی بدن دارم.
2ـ از هوای گرم و فصل تابستان لذت می برم.
3ـ رنگ موهایم سفید یا بور، است.
4ـ شانه های کم عرض و قفسه سینه کوچک دارم.
5ـ کارها را به آرامی وبدون شتاب انجام می دهم.
6ـ آرام و کند حرف می زنم و آدم کم حرفی هستم.
7ـ دیرعصبانی می شوم.
8ـ فردی محتاط و ترسو هستم.

مرحله 3

سوالات سنجش تری اصلا تاحدی کاملا
1ـ پوست بدنم نرم است.
2ـ از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می برم.
3ـ فردی چاق هستم.
4ـ موهایم نرم و لخت دارم.
5ـ پر خواب هستم.
6ـ کم حافظه هستم و مطالب را فراموش می کنم.
7ـ اگرعصبانی شوم، زود آرام می شوم.
8ـ انعطاف پذیر بوده ، سخت گیر نیستم.

مرحله 4


سوالات سنجش خشکی اصلا تاحدی کاملا
1ـ پوست بدنم خشک است.
2ـ از هوای دارای رطوبت لذت می برم.
3ـ فردی لاغر هستم.
4ـ موهایم خشک بوده و لخت نیست.
5ـ کم خواب هستم.
6ـ حافظه خوبی دارم و مطالب را زود به یاد می آورم.
7ـ اگرعصبانی شوم، دیر آرام می شوم.
8ـ انعطاف پذیر نبوده ، سخت گیرهستم.
Copyright © Eshealth.ir | Powered by N.shirian