کاربر گرامی این پرسشنامه میزان اعتیاد شما به اینترنت را بر اساس مقیاس‌های علمی می‌سنجد. لطفا به سوالات به درستی و با دقت پاسخ دهید تا بهترین نتیجه و راهکار پیشنهادی را دریافت کنید.

سن به سال:     جنس:     شغل:     تحصیلات:     موبایل:    کد اختیاری:

استفاده از شبکه اجتماعی: تلگرام| لاین| واتساپ| فیسبوک| اینستاگرام| بیسفون| تویتر|
1چندوقت یکبار برای زمانی طولانی‌تر از آنچه که دوست داشتی در اینترنت می‌مانی؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
2چند وقت یکبار از انجام کارهای خانه صرف نظر می‌کنی تا زمان بیشتری را در اینترنت بمانی؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
3چندوقت یکبار هیجانِ بودن در اینترنت را به گذراندن وقت خود با همسرت (یا هر دوست نزدیک) ترجیح می‌دهی؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
4چقدر از طریق اینترنت با كاربران دیگر رابطه ایجاد می‌‌كنید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
5چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودن‌تان شاكی هستند؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
6چقدر به خاطر اینترنت افت تحصیلی یا افت مطالعاتی داشته اید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
7چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می کنید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
8چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده است؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
9وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام می دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان کاری قرار می گیرید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
10چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در اینترنت خنثی می کنید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
11چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می کنید توان پیش بینی امور را دارید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
12چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار؛ تهی و بی لذت است؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
13چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود، غُر می زنید؛ فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
14چقدر بخاطر قطع نکردن اینترنت، دچار بی خوابی هستید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
15چقدر فکر می کنید در حالت آفلاین، حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
16 چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را بکار می برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
17چقدر سعی کرده اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
18چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودن تان را از دیگران مخفی کنید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
19چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه
20 چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می رود؟بندرتگاهی اوقاتاغلببیشتر اوقاتهمیشه

به این سوالات نیز پاسخ دهید
1 زندگی من در اکثر موارد به آرمانهایم نزدیک بوده است.کاملا مخالفمخالفکمی مخالفنه مخالف نه موافقکمی موافقموافقکاملا موافق
2 شرایط زندگیم عالیست .کاملا مخالفمخالفکمی مخالفنه مخالف نه موافقکمی موافقموافقکاملا موافق
3 از زندگیم راضی هستم .کاملا مخالفمخالفکمی مخالفنه مخالف نه موافقکمی موافقموافقکاملا موافق
4 تا کنون به چیزهای مهمی که در زندگیم می خواسته ام رسیده ام .کاملا مخالفمخالفکمی مخالفنه مخالف نه موافقکمی موافقموافقکاملا موافق
5 اگر می توانستم بار دیگر زندگی کنم،تقریباً هیچ چیزی را تغییر نمی دادم.کاملا مخالفمخالفکمی مخالفنه مخالف نه موافقکمی موافقموافقکاملا موافق
CAPTCHA Image تغییر تصویر


نتیجه

محتویات تست