ریفلاکس معده یا اختلال بازگشت اسید معده به مری (GERD) یا سوزش سر دل حالتی است که فرد احساس درد قفسه سینه یا سوزش مری به دلیل بازگشت اسید به درون مری دارد. این حالت دلایل مختلفی دارد. مثلا ...
ادامه مطلب