ناصر ش – دانشجوی پزشکی حضرت علی(ع) می‌فرمایند: او چشم راست ندارد و چشم دیگرش در پیشانی‌اش است. او مانند ستاره صبح می درخشد و چیزی در چشم اوست که گویی آمیخته به خون است. وی در یک قحطی ...
ادامه مطلب